Flaks avd. Stavanger:

Hei!

Nå flakser vi til gymsalen på Våland skole,
for egen og felles trening,
hver tirsdag fra kl.17.00-18.30

Åpent for alle,-velkommen!

Ellers andre aktuelle kontakter:

Solrunn: planetjuggler@hotmail.com
Håvard: haaviboy89@hotmail.com