Flaks avd. Oslo:

Her kommer mer informasjon om flaks i Oslo.

(Flaksere i Oslo kan gjerne enes om en tekst og sende til frozk@frozk.com )