Naturdagene, 19. april, 2009

(foto: Martin Lillesand)